Rettighetsinnehaver: Thorstein Diesen

1 Diesen, Halvor Gjerding. Kirkebok for Frogner, nr. 55, side 18.

2 Jørgensen, Signe, Kirkebok for Rakkestad, født 1916, nr. 41, side 49.

3 Internet: freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.com.

4 Jørgensen, Gerd, Kirkebok for Rakkestad, født 1913, nr. 31, side 32.

5 Jørgensen, Helge Ribe, Kirkebok for Rakkestad, født 1919, nr. 41, side 39.

6 Anna Sofie Christine von Tangen, Kirke bok Mariakirken, Bergen, død 1763, nr. 5, side 90.

7 Andersen, Lars Løken. Kirkebok for Næss, født 1791, nr. 62, side 48.

8 Amundsdatter, Olea Kirkebok for Næss gift 1817, nr. 2, side 389.

9 Andersen Henrich , Kirkebok for Næss 1794, nr.18.

10 Amundsen, Hans. Kirkebok for Næss, gift 1769, nr. 23.

11 Digitalarkivet, Folketelling 1801 for Nes på Romerike, Thorer Hansen, alder 28.

12 Hansen Amund Kaarud, Kirkebok for Næss, født 1771, nr.112.

13 Hansen Amund, Kirkebok for Nes 1789, nr. 23 konfirmert.

14 Hansdatter, Mari Faldet, Kirkebok for Næss, født 1775, nr. 86.

15 Hansdatter, Kari Jarnsby, Kirkebok for Næss, født 1770, nr. 53.

16 Hansdatter Dorthe Nes, Kirkebok for Næss, født 1777, nr.113.

17 Hansdatter, Anne Usundet, Kirkebok for Næss, født 1779, side 103.

18 Amundsdatter, Marie (Mari), Kirkebok for Næss født 1785, nr. 92.

19 Diesen, Amund. Kirkebok for Næss, født 1814, side 185.

20 Einar Diesen, <i>Søren Diesens Slekt 1816-1916</i> (Kristiania Forlagstrykkeriet 1916).

21 Eriksen, Harald Kristian, Kirkebok for Prestebakke, født 1883, nr. 20, side 7.

22 Johansen, Ole Leonard. Kirkebok for Tune, født 1917, nr. 57, side 35.

23 Gjerding, Albert Johannes, Kirkebok for Nykirken, Bergen, gift 1745, nr. 26, side 94.

24 Gjerding, Albert Johannes, Kirkebok for Nykirken Bergen, død 1812, nr.13, side 101.

25 Olsen, Amund Sandaker, Kirkerbok for Næss, født 1761, nr. 138.

26 Nielsdatter, Martha, Kirkebok for Næs, født 1765, nr.78, side 199.

27 Jonasen, Johannes Mikal, Kirkebok for Hovin, død 1924, nr. 6, side 126.

28 Jonasen, Jonas Berner, Kirkebok for Vanse, født 1862, nr. 2, side 21.

29 Johansen, Anna Marie. Kirkebok for Tune, født 1884, nr. 20, side 47.

30 Johansen, Anna Marie. Kirkebok for Tune, gift 1903, nr. 11, side 338.

31 Johansen, Anton Leonad , Kirkebok for Sauda, død 1918, nr. 2, side 175.

32 Johansen, Anton Leonard, Kirkebok for Tune født 1881, nr. 95, side 14.

33 Johansen, Anton Leonad , Kirkebok for Tune, gift 1903, nr. 11, side 338.

34 Johansen, Anton Leonard, Kirkebok for Tune konf. 1995, nr. 20, side 252.

35 Johansen, Carl Ludvig, Kirkebok for Tune, gift 1884, nr. 17, side 345.

36 Johansen, Carl Ludvig, Kirkebok for Tune, født 1860, nr. 34, side 18.

37 Johansen, Soveig, Kirkebok for Tune, født 1904, nr. 129, side 14.

38 Johansen, Anette, Kirkebok for Tune, født 1907, nr. 43, side 80.

39 Johansen, Lovise , Kirkebok for Tune født 1909, nr. 40, side 147.

40 Johansen, Aslaug, Kirkebok for Tune, født 1912, nr. 107, side 67.

41 Johansen, Randi marie, Kirkebok for Tune, født 1915, nr. 42, side 59.

42 Hansen, Johan Ludvig, Kirkebok for Tune gift 1898, nr. 30, side 299.

43 Olsen, Anette, Kirkebok for Tune, død 1891, nr. 19, side 392.

44 Andersen, Grete, Kirkebok for Tune, født 1876, nr. 107, side 19.

45 Hansen C A Ludvig, Kirkebok for Tune, født 1855, nr. 39, side 179.

46 Hansen, Axel Waldemar, Kirkebok for Tune, født 1888, nr. 22, side 14.

47 Hansen, Dagny Marie, Kirkebok for Tune, født 1890, nr, 9, side 39.

48 Hansen, Karl Gustav, Kirkebok for Tune, født 1899, nr. 118, side 40.

49 Jonasen, John Arctander, Kirkebok for Hovin, død 1892, nr. 6, side 103.

50 Jonasen, John Arctander, Kirkevok for Vanse, født 1867, nr. 33, side 60.

51 Iversen, Hans. Kirkebok for Aremark, født 1822, nr. 1, side 97.

52 Johannesdatter, Christine Marie, Kirkebok for Rakkestad, født 122, nr. 46, side 207.

53 Hansen, Gunborg Helene , Kirkebok for TUne, født 1902, nr.47, side 115.

54 Sivertsen, Thorer, Kirkebok for Næss, gift 1741, nr. 23.

55 Nes på Romerike, Gårdshistorie, Bind III.

56 Amundsen, Gudmund, Kirkebok for Næss født 1746, nr. 11.

57 Amundsen, Ole. Kirkebok for Næss, født 1792, nr. 102.

58 Amundsen, Gulbrand, Kirkebok for Næss født 1794, nr. 63.

59 Amundsen, Amund. Kirkebok for Næss f1802, nr. 25, sise 161.

60 Amundsdatter, Ragnild. Kirkebok for Næss, født 1805, side 167.

61 Internet by Gary Welker 1999-2001, GedH tree ver. 2.09.

62 Grimsen, Christen, Kirkebok for Næss, født 1773., nr. 49, side 231.

63 Tostensdatter, Inger Valstad, Kirkebok for Næss, født 1782, nr. 69, side 4.

64 Amundsen, Gudmund. Kirkebok for Næss født 1743, nr. 66, side 29.

65 Olsen, Gulbrand Sandager, Kirkebok for Næss, født 1756, nr. 107, side 74.

66 Kari Grimsdatter, Kirkebok for Nes, 1754, nr. 58.

67 Thor Hexeberg (Utgitt 1958).

68 Tore Hexeberg (1961).

69 Kirkebok for Nes, Gårdshistorie, Bind IV.

70 http://www.rootsweb.ancestry.com/http://www.ancestry.com/s33216/t10989/grid1000/rd.ashx.

71 Clemetsdatter Johanne, Kirk. bok for Nes 1800, nr. 130.

72 FamilySearch.org.

73 Bjørn-Erik Boye, Boye.slektsweb.no.

74 Source: personal notes from Edvard Hagerup b. 1887 p. 27.

75 Erik Martin Grønnerød, <i>Aner og slekter i søndre Østfold</i>.

76 Thomas Stang og Ulrich Stang, <i>Den Fredrikshaldske Slekt STANG</i>.

77 H. N. Anker, "Familien ANKER" (Litt slektshistorie nedtegnet av H. N. Anker 1989-1990).

78 E. A. Thomle, <i>Familien (von) Cappelen i Norge og Danmark</i> (1896 Christiania, J. W. Cappelen).

79 H. H. Neumann, <i>Familien Neumann med 30 potretter.</i> (Christiania - Aschehougs Boghandel - 1903 :Nasjonalbilioteket).

80 Thomas Stang og Ulrich Stang, <i>Boken: Den Fredrikhaldske Slekt STANG</i>.

81 Haakon Anker Weel, ROALD AMUNDSEN - Slekt og Miljø (I kommisjon hos E. Sem AS, Halden).

82 Digitalarkivet: 1801-telling for 0113 Borge.

83 Gårder og slekter i Borge og Torsnes - Bind 9 - Begby.

84 Gårder og slekter i Borge og Torsnes - Bind 9 - Begby...

85 Ministerial, Borge 1971-1817, s. 15.

86 A.T. Gløresen, <i>Stamtavle over SLÆKTEN GLØRESEN</i> (Christiania i kommisjon hos Gløer C. Gløresen - 1897).

87 (Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1854-1861, s. 31).

88 Erik Berntsens Slektssider, http://vestraat.net/.

89 Slekten Giæver, C. S. Schilbred., "Slekten Giæver, C. S. Schilbred.," database and images.

90 www.hemneslekt.net.

91 Boye, Asgrimplass, Brekke and Christensen Genealogy.

92 Lengnick, <i>Familien Krog - der nedstammer fra provst i Værdalen Peder Offesen Krog</i> (Trykt hos Scharling - Købengavn 1856).

93 Mauritz Klem, <i>Slektstavle over Familien Klem</i> (Kirstens Boktrykkeri, Oslo. 1953. Ref. forord ved Evy Klem Oslo 1933.
Boken er tredje utgave først utgitt ved sogneprest Mauritz Klem i 1889.).

94 Fru S. Høegh, <i>Etterretninger om de norske grene "Familen Wesseltoft"</i> (Christiania 1893. I kommission hos Boghandler Dyhring, Posgrund.).

95 G Wessell, <i>Familien LYCHES slektregister</i> (Smaalenenes Amtstidendes Boktrykkeri
1877).

96 Jørgen H. Berner, <i>Slekten Berner i Norge</i> (Nasjonalbiblioteket: Forkagt av Cammermeyers Boghandel (gustav e. raabe) 1947).

97 Lars F.H. Weidemann, <i>Stamtavle over Slekten Weidemann.
(Inneholder også slektene: Major, Schirmer, Sommerfeldt, Norgrenn, Sørensen, Nielsen mfl.</i> (Trondheim, A. Holbæk Eriksens Bogtrykkeri, 1892.).

98 1790 U.S. census, ; NARA microfilm publication M637.

99 "Nes på Romerike, Gårdshistorie bind 4" (Utgitt 1968), side 50.

100 S H Finne-Grønn, <i>Risør Slekter thor Straten me den Carstenske legatfamilie</i> (Trondsen & co, Christiania, 1895-1901).

101 S. H. Finne-Grønn, <i>Risør- Slekter</i> (Nasjonalbiblioteket, Thronsen 6 Co's Bogtrykkeri, Christiania 1895- 1905).

102 H. H. Neumann, <i>Familien Neumann</i> (Kristiania Aschhaugs Boghandel 1903).

103 S. H. Finne Grønn, <i>En Østlandsk Slekt Riis.
Sorenskriver i Aker Lauritz Boyesens etterslekt-</i> (Emil Mostue A/S Bogtrykkeri
Oslo 1935).

104 Ebba Jansen, <i>Slekten Gude i Norge</i> (Utgitt av docent Theodor Landmark's og hustru Elise født Gude's Familielegat.
Bergen 1940).

105 Joh. K. Bergwitz, <i>Krog - en slektstavle med biografiske opplyninger om Trulsslækten Krog.</i> (Kristiania 1897 - 1902).

106 En Redaksjons komite, <i>Slekten Aars i Norge</i> (Cammermeyers Boghandel . Gustav E. Raabe - Oslo 1950).

107 Jørgen Backer Thurmann, <i>FAMILIEN THURMANN samlet etter vedkommendes oppgaver og autentiske dokumenter.</i> (Drammen - trykket hos J. Wulfsberg - 1866).

108 W. H. Christie, "Slekten Christie i Norge 1650-1890" (Utgitt Bergen 1909).

109 CH. Delcobe, "Stamtavle for familien HOLBERG" (Bergen.
C. Flors Florlag
Utgitt: 1884).

110 Niels Hertzberg, "Familien Hertzberg - Dens opprinnelse og slektshistorie" (Trykt i Fabritius og sønners boktrykkeri - 1932).

111 Joh. K. Berwitz, "Stamtavle over Familien Jarmann" (Christiania Bobtrykkeri - 1892).

112 A. Landmark, "Stamtavle over en norsk slekt LANDMARK" (Trykket i Centraltrykkeriet - 1924).

113 Wilhelm K. støren, "Slekten STØREN 1739-1959" (Trondheim 1960).

Rettighetsinnehaver: Thorstein Diesen


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 29 Jul 2021 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av thors.diesen@gmail.com